Sprawy urzędowe

Załatwiając sprawę w jakimkolwiek urzędzie, mamy nadzieję na jej pozytywne zakończenie. Oczekujemy, że urzędnik załatwi ją zgodnie z przepisami prawa. Często zdarza się jednak, że sprawy nie są załatwiane pozytywnie albo nie są prowadzone właściwie i wynika to z błędów urzędników.

Celem niniejszego serwisu jest popularyzowanie fachowej i sprawdzonej wiedzy na temat błędów urzędników. Jak je rozpoznać, jak ich uniknąć i jak im zaradzić.

Co to jest błąd urzędnika?

Błąd urzędnika to działanie niezgodne z prawem, może polegać przykładowo na bezprawnym wydaniu decyzji odmownej albo na przewlekłym prowadzeniu sprawy.

Błąd urzędnika może wywołać bardzo poważne skutki, zniweczyć planowaną inwestycję, doprowadzić przedsiębiorstwo do bankructwa albo narazić obywatela na straty finansowe.

Odpowiedzialność

W razie gdy zostaniemy dotknięci błędem urzędnika mamy prawo do odszkodowania. Odpowiedzialność ponoszą urzędnicy wszystkich szczebli. Wysokość odszkodowania zależy od indywidualnej sprawy.

Poza odszkodowaniem nadal możemy oczekiwać załatwienia naszej sprawy zgodnie z prawem.

Pomoc

W niniejszym serwisie znajdą się opisy rażących błędów urzędników, a także sytuacje typowe, w których najczęściej narażeni jesteśmy na błąd urzędnika. Przybliżona jest też odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych oraz zaprezentowane są wskazówki jak unikać błędów urzędników.

Nadzór merytoryczny nad serwisem sprawuje kancelaria prawnicza specjalizująca się w prawie administracyjnym i w sprawach dotyczących błędów urzędników.