ZACZNIJ PISAĆ SWOJE WYSZUKIWANIE POWYŻEJ. NACIŚNIJ ESC, ABY ANULOWAĆ

Ewidencja gruntów

Okazuje się, że kwalifikacja naszej nieruchomości, w ewidencji gruntów, nie jest jednoznaczna i urzędnicy w tym zakresie mają tak dowolność, jak też popełniają przy tym wiele błędów. Ważnym momentem dla wpisu nieruchomości do ewidencji jest przykładowo zakończenie budowy. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest częścią dokumentacji budowlanej. W niej uprawniony geodeta określa zakres i typ zmian, które budowa obiektu spowodowała na nieruchomości i dokonuje jej kwalifikacji – chodzi o nadanie jej określonego symbolu. Operat geodezyjny z takimi wskazaniami będzie zgłoszony do ewidencji gruntów i budynków.

Trzeba zaznaczyć, że sposób zaewidencjonowania nieruchomości będzie miał wpływ na jej opodatkowanie. Warto więc przy tym unikać błędów, które mogą być kosztowne.

Miejscem, w którym najczęściej pojawiają się nieprawidłowości jest właśnie oznaczenie nieruchomości – nadanie jej symbolu. Szczególnie gdy nieruchomość nie jest zabudowana w całości albo gdy jest zajęta w sposób niejednolity, różnymi obiektami. Przepisy prawa w przypadku wielu terenów przewidują, że mogą być zakwalifikowane jako tereny mieszkaniowe, przemysłowe albo inne zabudowane pod warunkiem, że nie są wykorzystywane do innego celu, które uzasadniałby ich zaliczenie do innej kategorii. Stosowanie tych przepisów prawa budzi najwięcej wątpliwości. Warto zatem zwracać uwagę, na to w jaki sposób geodeta albo urzędnik w ewidencji zakwalifikował naszą nieruchomość.

Od odmowy zaktualizowania ewidencji zgodnie z naszym wnioskiem przysługuje odwołanie. Nie jest to jednak jedyna droga prowadząca do zmian w ewidencji. Zależy to od rodzaju wpisu na podstawie, którego dane do ewidencji zostały wprowadzone. Kwestia ta decyduje o tym, w jaki sposób można je zaskarżyć.