ZACZNIJ PISAĆ SWOJE WYSZUKIWANIE POWYŻEJ. NACIŚNIJ ESC, ABY ANULOWAĆ

Ile razy można uchylić decyzję administracyjną?

Od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie. Po jego wniesieniu sprawę załatwia organ drugiej instancji. Ma klika możliwości dotyczących tego, co może zrobić w sprawie i niektóre z nich są bardzo często nadużywane przez urzędników. Organ drugiej instancji nie jest żadnym „sądem kasacyjnym”, ani innym organem typowo kontrolnym i urzędnicy często o tym zapominają. Rolą organu drugiej instancji jest rozpatrzyć sprawę na nowo i w całości. Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności strona ma prawo do załatwienia jej sprawy przez organy dwóch instancji. To sprawia, że tylko wyjątkowo sprawę można przekazać organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Nie daje do tego podstaw konieczność uzupełnienia dowodów, bo organ drugiej instancji może i powinien to zrobić samodzielnie. Może nawet przy tym zwrócić się o pomoc do organu pierwszej instancji. Możliwości „zwrócenia” sprawy organowi pierwszej instancji nie daje też odmienna jej ocena przez organ drugiej instancji. Co więcej uchylenie się od obowiązku merytorycznego załatwienia sprawy, organ drugiej instancji, obowiązany jest szczegółowo umotywować. Praktyka pokazuje jednak, że kierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia jest szeroko nadużywane. Zdarza się, że sprawa kilkakrotnie krąży pomiędzy instancjami, podczas gdy już powinna być ostatecznie załatwiona. Co więcej nie ma prawnego limit, ograniczającego to ile razy decyzja może być uchylona, a sprawa po raz wtóry skierowana do ponownego rozpatrzenia. Aby przerwać to „błędne koło” strona sama musi drożyć odpowiednie środki prawne.