ZACZNIJ PISAĆ SWOJE WYSZUKIWANIE POWYŻEJ. NACIŚNIJ ESC, ABY ANULOWAĆ

Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy kanalizacja ?

Okazuje się, że o tym czy na danym terenie może zostać zainstalowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, nie decydują urzędnicy, lecz tak im się wydaje.

Gminy na terenie kraju określają w miejscowych planach, że odbiór ścieków odbywa się tylko za pomocą kanalizacji gminnej. To często fikcja. Podłączanie kolejnych domów do tej sieci, szczególnie oddalonych od zwartej zabudowy, odbywa się na koszt ich właścicieli. Jednocześnie zakazuje się im budowę własnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Takie działanie urzędników jest nielegalne. Jak pokazują wyroki sądów, nie wystarczy w miejscowym planie wpisać, że gmina jest skanalizowana. W przypadku braku realnej możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji – bez rozbudowy sieci kanalizacyjnej – można stosować przydomowe oczyszczalnie ścieków. I to pomimo tego jak brzmią zapisy miejscowego planu. Sądy jasno podają, że to na gminie ciąży obowiązek stworzenia warunków do podłączenia danej nieruchomości do kanalizacji. Jeśli tego nie realizuje, to właściciel ma prawną możliwość zainstalowania własnej przydomowej oczyszczalni ścieków.