ZACZNIJ PISAĆ SWOJE WYSZUKIWANIE POWYŻEJ. NACIŚNIJ ESC, ABY ANULOWAĆ

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policjanta

Policjant też urzędnik. W przypadkach prawem określonych ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Na przykład, gdy nie ma ważnych badań technicznych. Wtedy policjant wystawia pokwitowanie. Na jego podstawie można użytkować pojazd przez 7 dni. Zatrzymany dokument jest przesyłany do organu wydającego i jest wydawany po ustaniu przyczyny zatrzymania. Czy jednak policjant lub Policja w terminie 7 dni ważności pokwitowania przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu? Nie. Zatem gdy nawet brakujące badanie techniczne zostanie wykonane i właściciel pojazdu zwróci się do organu, w terminie 7 dni, po zwrot dowodu rejestracyjnego, okazuje się, że niekoniecznie dowód ten będzie na niego czekał. Policja nie wysyła ich terminowo. Natomiast można zakładać, że musi to zrobić niezwłocznie. Czy 7 dni na odesłanie zatrzymanego dowodu to zbyt krótki czas ? Nie. Wynika to z opieszałości policjantów-urzędników!